0 Comments
ขนส่งสาธารณะ

5 ข้อที่ห้ามทำ เมื่อคุณใช้ขนส่งสาธารณะ

เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นของสาธารณะ เราจึงต้องคำนึงถึงผู้อื่นนอกจากเรา เพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ใช้เพียงผู้เดียว อย่างเช่น รถขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ หรือ รถไฟฟ้า คุณต้องไม่ลืมที่จะปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้รับความเดือนร้อน เพี่อสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อกัน และ สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น วันนี้เราขึงรวบรวม 5 ข้อห้าที่ไม่ควรทำหากคุณใช้ขนส่งสาธารณะ  ห้ามสูบบุหรี่ ข้อแรกคือ ห้ามสูบบุหรี่ เพราะ บุหรี่นอกจากเป็นพิษต่อร่างกายของคุณเองแล้ว ยังเป็นมลพิษต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะบางคนที่มีโรคประจำตัวที่ไวต่อควันบุหรี่ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรสูบบุหรี่ในที่สาธารระทั้งปวง ควรสูบแค่บริเวณส่วนตัว หรือ บริเวณที่ถูกจัดไว้ให้เพียงเท่านั้น    ห้ามนำของที่มีกลิ่นรุนแรงขึ้นขนส่งสาธารณะ คุณไม่ควรนำอาหาร หรือสิ่งของที่มีกลิ่นรุนแรงขึ้นขนส่งสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น ปลาร้า ทุเรียน เพราะกลิ่นจะไปสร้างความรบกวนให้กับผู้โดยสารท่านอื่น ๆ  แม้ว่าคุณจะชื่นชอบกลิ่นของมันมากก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะชื่นชอบกลิ่นเหมือนกับคุณ ดังนั้นคุรจึงไม่ควรนำสิ่งที่มีกลิ่นแรงขึ้นขนส่งสาธารระโดยเด็ดขาด    ควรลดระดับเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ หรือ เปิดเป็นระบบสั่น เพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่น ๆ ที่ใช้ขนส่งสาธารระร่วมกับคุณ คุณควรลดระดับเสียงโทรศัพท์ให้เบาที่สุด หรือ เปิดเป็นระบบสั่นเลยก็ยิ่งดี เพื่อให้ไม่ทำให้คนอื่นตกใจ หรือ เกิดความรำคาญได้ รวมถึงการฟังเพลงด้วยเช่นกัน แม้ว่าคุณจะใส่หูฟังแล้ว แต่บางทีหากคุณเปิดเสียงดัง เสียงก็อาจจะเล็ดลอดออกมาได้ ดังนั้นอย่าลืมปรับเสียงให้เบาลง หรือ […]